Logo

Bij de organisatie van GeldZorg staat de hulpvrager centraal; alles is gericht op het begeleiden van mensen met financiële problemen.

Het bestuur is hierin faciliterend. Het vergadert gemiddeld eenmaal per maand en draagt zorg voor goede onderlinge communicatie en kennisopbouw van de vrijwilligers.

Het bestuur organiseert twee keer per jaar een ontmoetingsavond voor alle vrijwilligers en nodigt daarvoor instanties uit, zoals maatschappelijk werk, Woonforte deurwaarders, die ons inzicht kunnen geven in zaken als hoe om te gaan met mensen, hoe te handelen bij huurachterstanden en incasso zaken.

In overleg met de gemeente Alphen aan den Rijn organiseert het bestuur bijeenkomsten om de maatjes en coördinatoren op de hoogte te houden van relevante wetsveranderingen.

Het bestuur organiseert cursussen om maatjes op te leiden. Verder onderhoudt het contacten met instellingen binnen de Alphense sociale kaart, zodat deze bekend zijn met het werk van GeldZorg. Mede daardoor verloopt het het contact met hen en onze maatjes en coördinatoren goed. Twee bestuursleden hebben veldwerk in hun portefeuille en zorgen voor goede communicatie tussen maatjes, coördinatoren en bestuur.

De coördinatoren begeleiden de maatjes. Zij vergaderen eens per maand, in aanwezigheid van twee bestuursleden. De coördinatoren matchen schuldhulp-casussen aan de maatjes. Zij houden een digitaal overzicht van het veldwerk bij. Zij zijn vraagbaak voor de maatjes van hun groep; deze groep bestaat uit 10 – 15 maatjes. Drie keer per jaar leiden zij een intervisieavond, ze bespreken dan (anoniem) casuïstiek, waarbij ook aandacht wordt besteed aan wat een casus (emotioneel) met de maatjes doet of kan doen. Eén van de bestuursleden met veldwerk in hun portefeuille is hierbij aanwezig. Eén keer per jaar hebben de coördinatoren een persoonlijk voortgangsgesprek met de maatjes van hun groep.
De coördinatoren zijn dus een zeer belangrijke schakel in het veldwerk.
Uiteindelijk gaat het om de hulpvragers die worden begeleid door de maatjes. Hier vindt dus het wezenlijke van ons werk plaats. De maatjes hebben de cursus gevolgd en werken in koppels van twee. Dit borgt voortgang in de begeleiding, wanneer één van de maatjes bijvoorbeeld ziek is en ook kunnen zij met elkaar sparren. Elk kwartaal stuurt het maatje een rapportage over de voortgang van een casus naar de coordinator.

We blijven graag een organisatie met korte communicatielijnen, een gemeenschap die onderling de waarden praktiseert die zij ook uitdraagt: respect voor elkaar en geen veroordeling. Mede hierdoor willen we niet verder groeien dan 75 maatjes, 5 coördinatoren en 7 bestuursleden. We verwachten dat we dan kunnen blijven werken als een organisme waarbinnen we elkaar kennen en zo voorkomen dat er een instituut ontstaat met te veel formaliteiten die de aandacht afleiden van het eigenlijke werk.

In dit organogram is onze organisatievorm gevisualiseerd.