Hoofdpagina

LogoKan ik deze maand nog rondkomen?

Ik krijg meer rekeningen dan ik kan betalen.
Hoe moet het nu verder?
Ik heb een achterstand bij het betalen van mijn huur en/of andere rekeningen.
Hoe krijg ik mijn financiële administratie (weer) op orde?
Sinds 2011 bestaat in Alphen aan den Rijn de Stichting GeldZorg, ontstaan uit een initiatief van het Diaconaal Platform Alphen. Deze stichting koppelt maatjes aan mensen die hulp nodig hebben bij bovengenoemde problemen.
Het maatje begeleidt en ondersteunt deze mensen en verricht ook aanvullend werk op dat van de professionele schuldhulpverlening en heeft goede contacten met de gemeente Alphen aan den Rijn.
Als u vragen heeft of u wilt aanmelden voor begeleiding door een maatje: Klik hier.
Als u zich wilt aanmelden als maatje, klik hier.
De stichting is een zogenaamde ANBI- stichting. Meer gegevens inclusief de bestuurssamenstelling vindt u hier.
Voor de begeleiding van maatjes heeft de stichting diverse gegevens van de hulpvragers nodig. Hoe de stichting met deze gegevens omgaat leest u in de privacyverklaring en in de gedragscode die de maatjes hebben ondertekend.

 

Coronavirus.

CoronavirusOnze maatjes gaan ook in coronatijd door met het helpen van mensen die graag geholpen willen worden bij hun financiën. Zolang de huidige coronamaatregelen gelden kunnen de maatjes niet altijd bij de mensen thuiskomen. U kunt zich gerust aanmelden voor begeleiding. Het maatje zal u dan telefonisch en via mailcontact helpen om uw financiën op orde te brengen.

Jaarverslag 2022

Het Bestuur heeft het Jaarverslag 2022 van de Stichting vastgesteld. U treft het aan bij de sectie Documenten (zie het menu links).

Cursus Geldzorg november 2021.

Intussen is de voorjaars cursus 2021 beëindigd. Een enthousiaste groep is begin dit jaar aan de slag gegaan. De stichting heeft nu weer zo’n 60 maatjes, zodat aanmelding en hulpvraag mooi met elkaar in evenwicht zijn.
De cursus bestond uit zes onlinebijeenkomsten die werden verzorgd door de stichting in samenwerking met de gemeente Alphen aan den Rijn. De cursisten maakten kennis met het Alphense stroommodel vanaf aanmelding bij schuldhulpverlening, de minnelijke schikking, de wet schuldsanering natuurlijke personen (wsnp) en budgetteren. Onderdeel van de cursus was ook communicatie: hoe ga je met een hulpvrager om zonder veroordeling, hoe kun je motiveren, enzovoort.
Omdat deze cursus enkele maanden werd uitgesteld, wordt overwogen in het najaar nog een cursus te organiseren.

Stichting Geldzorg in de media

Artikel februari 2019In het Alphens Nieuwsblad heeft een artikel over de stichting gestaan. Hier kunt u dit artikel lezen.

 

 

 

 

 

Geldzorgmaatje + taalondersteuner = financiële hulp voor de statushouders.

Sinds kort is het mede dankzij subsidie van het Oranjefonds mogelijk dat statushouders bij financiële problemen door de geldmaatjes van de Stichting Geldzorg geholpen worden mét ondersteuning van een taalondersteuner die Tigrinja (Eritrea) of Arabisch spreekt.

Statushouders komen vaak ongewild ook in de problemen. Veelal doordat ze totaal onbekend zijn met alle regelingen en termen maar ook door taalproblemen. Hulp door een geldmaatje is ook lastig vanwege de taalbarrière.

Er zijn nu een aantal taalondersteuners, die voor de Eritrese (Tigrinja) en Arabisch sprekende Alphenaren ingezet kunnen worden bij de gesprekken. Op deze manier is deze vorm van soms noodzakelijke ondersteuning ook voor hen beschikbaar.