Logo

De Stichting GeldZorg Alphen aan den Rijn heeft van de belastingdienst de ANBI – status verkregen. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt o.a. in dat eventuele giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL97INGB0005979100

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK53199154

Stichting Geldzorg Alphen aan den Rijn e.o.

RSN: 8507.90.591

Postadres: Stichting Geldzorg Alphen aan den Rijn E.O.
Emmalaan 99, 2405 GB Alphen aan den Rijn
E-Mailadres: Geldzorgalphen@gmail.com

Doelstelling: Ondersteunen van mensen met financiële problemen

Hoofdlijnen beleidsplan:
Het doel van de Stichting is het bieden van ondersteuning – door middel van maatjes – aan personen/gezinnen met financiële problemen (schulden) met het doel om hen weer (financieel) zelfstandig in de samenleving te laten functioneren.
Inkomsten worden verkregen door donaties of giften. De inkomsten worden besteed aan opleidingskosten van Geldzorg maatjes, onkosten die gemaakt worden door Geldzorgmaatjes in het kader van de uitvoering van hun werkzaamheden en bestuurskosten.

Bestuurssamenstelling: zie Hoofdmenu “wie zijn we”

Het beloningsbeleid: Binnen de organisatie wordt niemand beloond.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie onder Hoofdmenu Documenten “het jaarverslag”

Balans en staat van baten en lasten: Zie onder Hoofdmenu Documenten “het jaarverslag”