GeldZorgMaatje worden?

Logo

Wanneer je maatje wilt worden volgt er een kennismakingsgesprek met een coördinator en een bestuurslid. Wanneer deze kennismaking klikt, dan volg je eerst een cursus van zes avonden.
De eerste drie avonden van de cursus worden verzorgd door bestuur en coördinatoren van Stichting GeldZorg.
De eerste avond staat in het teken van kennismaking en de structuur van de stichting. De gang van zaken wordt uitgelegd: het matchen van casussen aan maatjes, formaliteiten zoals verslaglegging, afspraken tussen maatjes en hulpvragers.
De tweede avond geeft aandacht aan wat er van een maatje wel en niet verwacht mag worden. Wie ben jij als maatje? Ook wordt die avond van gedachten gewisseld over de hulpvrager. Wie is die hulpvrager die bij GeldZorg aanklopt?
Op de derde avond komen achtereenvolgens de sociale kaart en de VoorzieningenWijzer aan bod. Die avond komen maatjes en een coördinator vertellen over hun afgehandelde casus en zal daarover van gedachten gewisseld worden.
Op de vierde en vijfde avond komen medewerkers van de gemeente en vertellen over schuldhulpverlening en wordt er aandacht besteed aan psychologische gespreksvoering vanuit het maatschappelijk werk.
De zesde en laatste avond ontvangen de cursisten een certificaat en zullen zij anonieme casussen voorgelegd krijgen om samen met een van de anderen een duo te vormen en een casus te kiezen waarmee ze als maatje het veld ingaan.

Hoeveel tijd kost het wanneer je maatje bent?

Dit is niet exact te zeggen, maar je hebt wel veel in eigen hand. In overleg met de coördinator bepaal je hoeveel hulpvragers je gaat begeleiden. In ons veldwerk is dit heel variabel. Er zijn vrijwilligers met een drukke baan die het begeleiden van één maatje voldoende vinden. Er zijn ook maatjes die bv. drie hulpvragers begeleiden. Verder kan gezegd worden dat de begeleiding in het begin meer tijd kost, dit kan één keer per week een uur zijn. Wanneer er meer duidelijkheid is over de hulpvraag en het proces op gang is gekomen, dan kan de frequentie van de huisbezoeken afnemen.