Hoofdpagina

LogoKan ik deze maand nog rondkomen?

Ik krijg meer rekeningen dan ik kan betalen.
Hoe moet het nu verder?
Ik heb een achterstand bij het betalen van mijn huur en/of andere rekeningen.
Hoe krijg ik mijn financiële administratie (weer) op orde?

Sinds 2011 bestaat in Alphen aan den Rijn de Stichting Geldzorg, ontstaan uit een initiatief van het Diaconaal Platform Alphen. Deze stichting koppelt maatjes aan mensen die hulp nodig hebben bij bovengenoemde problemen.
Het maatje begeleidt en ondersteunt deze mensen en verricht ook aanvullend werk op dat van de professionele schuldhulpverlening en heeft goede contacten met de burgerlijke gemeente van Alphen aan den Rijn.
De stichting is een zogenaamde ANBI- stichting. Meer gegevens inclusief de bestuurssamenstelling vindt u hier.

 

Cursus voorjaar 2018.

cursisten bezig aan een opdrachtIn het voorjaar van 2018 gaat er bij voldoende aanmeldingen weer een cursus van start die opleidt tot geldzorgmaatje.
Na opgave volgt een kennismakingsgesprek vanuit het bestuur.
De cursus bestaat uit zes avonden die worden verzorgd door de stichting waarbij de gemeente Alphen de stichting faciliteert door een deel van de cursus te geven. Enthousiaste medewerkers van de Schuldhulpverlening leggen uit hoe de gang van zaken is wanneer een hulpvrager bij hen komt. Zij maken de cursisten wegwijs in het Alphense stroommodel, minnelijke schikking, de wet schuldsanering natuurlijke personen (wsnp) en budgetteren. Er wordt tijdens de cursus speciaal aandacht geschonken aan gesprekstechnieken bij de omgang met hulpvragers.
Hebt u tijd en zin om mensen te helpen bij het op orde brengen van hun financiële administratie, dan is maatje worden wellicht iets voor u.

Geldzorgmaatje + taalondersteuner = financiële hulp voor de statushouders.

Sinds kort is het mede dankzij subsidie van het Oranjefonds mogelijk dat statushouders bij financiële problemen door de geldmaatjes van de Stichting Geldzorg geholpen worden mét ondersteuning van een taalondersteuner die Tigrinja (Eritrea) of Arabisch spreekt.

Statushouders komen vaak ongewild ook in de problemen. Veelal doordat ze totaal onbekend zijn met alle regelingen en termen maar ook door taalproblemen. Hulp door een geldmaatje is ook lastig vanwege de taalbarrière.

Er zijn nu een aantal taalondersteuners, die voor de Eritrese (Tigrinja) en Arabisch sprekende Alphenaren ingezet kunnen worden bij de gesprekken. Op deze manier is deze vorm van soms noodzakelijke ondersteuning ook voor hen beschikbaar.